Historia Miłosza - Blog,  Terapia

symetria

Obserwując przedmioty wokół siebie, możemy zauważyć pewną ciekawą właściwość. Gdyby tak przepołowić jabłko i dołożyć je przekrojoną częścią do lustra, zobaczysz całe jabłko. Ta cecha niektórych przedmiotów, postaci i zwierząt nazywa się symetrią. Dzieje się tak dlatego, że te przedmioty, które są symetryczne, mają jednakową lewą i prawą stronę. Miłosz potrafi odnaleźć identyczne dwie części jednego obrazu i połączyć je w całość.

Możliwość komentowania symetria została wyłączona